ขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน/แนะนำทุน YES รุ่น 27/34 ปี 2020/2021
ขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน YES

 1. ตรวจสอบชื่อและผลคะแนน TYES ที่ www.yesthailand.org วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

 2. ตรวจสอบว่าสามารถเข้าร่วมโครงการประเทศใดได้บ้าง และทุนส่วนลดในการเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์คะแนน TYES ของแต่ละประเทศ **สามารถเลือกได้ 2 ประเทศตามคะแนน TYES ที่สอบได้**

 3. ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการโดยส่งใบสมัครลงทะเบียนและแนบผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง (Transcript หรือสมุกพกที่แสดงผลการเรียนชัดเจน) พร้อมระบุประเทศ และชำระค่าลงทะเบียน 25,000 บาท (Non Refundable)

 4. โอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีนายอาคม ริมทอง เลขที่บัญชี 039-7-12362-1 สาขา บุญถาวร เกษตร-นวมินทร์ ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ Line Id: @yesthailand (มี @ นำหน้านะคะ) หรืออีเมล์ info@yesthailand.org ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562

 5. YES ได้รับใบ Pay-in ที่ระบุชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร ผู้เข้าร่วมโครงการแล้วจึงจะถือว่าการสมัครเข้าร่วมโครงการสมบูรณ์ กรณีพิจารณาผลการเรียนแล้ว มีการปฎิเสธ หรือไม่ได้กลุ่มประเทศที่เลือก เนื่องจากโควต้าเต็มหรือคุณสมบัติไม่ครบจะแจ้งให้ทราบก่อนการปฐมนิเทศ เพื่อเปลี่ยนกลุ่มหรือประเทศ หากไม่ประสงค์จะได้รับเงินลงทะเบียนคืน

 6. นักเรียนที่จะขอรับทุนตามเกณฑ์คะแนน (ทุนส่วนลดค่าโครงการ 35,000 – 55,000 บาท) สามารถเข้าร่วมโครงการได้เฉพาะประเทศอเมริกา กลุ่ม 1, ฝรั่งเศส, แอฟริกาใต้ และอิตาลีเท่านั้น

 7. นักเรียนที่จะขอรับทุนบุตรครู ทุนบุตรข้าราชการ (ทุนส่วนลดค่าโครงการ 10,000 บาท) กรุณาแนบหลักฐานของบิดามารดา คือ สำเนาบัตรข้าราชการและสำเนาสูติบัตรนักเรียน สามารถเข้าร่วมโครงการได้เฉพาะประเทศอเมริกา กลุ่ม 1, ฝรั่งเศส, แอฟริกาใต้ และอิตาลีเท่านั้น

 8. เข้าร่วมปฐมนิเทศลงทะเบียนในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.30 น ณ อาคาร Artistarn (4) ชั้น 3 ห้องประชุม โรงเรียนยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร

 

ทุน YES มี 4 ประเภท คือ

 1. ทุนเต็มจำนวน 3 ทุน คือ อเมริกา ฟินแลนด์ และแอฟริกาใต้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 2. ทุนดีเด่น* จำนวน 7 ทุน ส่วนลดค่าโครงการ 90,000 บาท
 3. ทุนตามเกณฑ์คะแนน TYES* จำนวน 100 ทุน ส่วนลดค่าโครงการ 35,000 – 55,000 บาท
  • ทุนบุตรครูและบุตรข้าราชการ รับทุนเพิ่ม 10,000 บาท
  • พิเศษ!!! ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รับทุนส่วนลดเพิ่ม 15,000 บาท
 4. ทุนสมทบ (100 ทุน) นักเรียนที่มีคะแนน TYES 2.00 ขึ้นไป นักเรียนสามารถเลือกเข้าร่วมโครงการได้ทุกประเทศตามเกณฑ์คะแนนที่สอบได้

ประเทภทุน จำนวนทุน ทุนส่วนลด ประเทศ ค่าใช้จ่าย
ทุนยุวทูต YES
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
3 ทุน - อเมริกา กลุ่ม 1 -
ฟินแลนด์ -
แอฟริกาใต้ (โจฮันเนสเบิร์ก) -
ทุนดีเด่น 7 ทุน 90,000 อเมริกา กลุ่ม 1 408,800
ฝรั่งเศส 350,000
แอฟริกาใต้ (โจฮันเนสเบิร์ก) 225,000
อีตาลี 308,000

 

ทุนตามเกณฑ์คะแนน TYES 2019 จำนวน 100 ทุน
เลือกเข้าร่วมโครงการได้เฉพาะประเทศอเมริกา กลุ่ม 1, ฝรั่งเศส, แอฟริกาใต้ และอิตาลีเท่านั้น

ประเทศ ค่าใช้จ่ายปกติ คะแนน Mean+2
(5.3 ขึ้นไป)
ทุนละ 55,000
คะแนน Meane+1
(4.3 - 5.2)
ทุนละ 45,000
คะแนน Mean
(3.3 - 4.2)
ทุนละ 35,000
อเมริกา กลุ่ม 1 ลงทะเบียนก่อน 26 กรกฎาคม 62 498,800 428,800 438,800 448,800
อเมริกา กลุ่ม 1 ลงทะเบียนหลัง 26 กรกฎาคม 62 498,800 443,800 453,800 463,800
ฝรั่งเศส 440,000 385,000 395,000 405,000
แอฟริกาใต้ (โจฮันเนสเบิร์ก) 315,000 260,000 270,000 280,000
แอฟริกาใต้ (แคปทาวน์) 415,000 360,000 370,000 380,000
อีตาลี 398,000 343,000 353,000 363,000
คุณสมบัติของนักเรียนทุน เป็นไปตามเงื่อนไขโครงการฯ ให้สิทธิ์ผู้ชำระค่าลงทะเบียนก่อนเมื่อครบจำนวนจะถือว่าหมดสิทธิ์

 

 Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org