ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบชิงทุนฟรีเต็มจำนวน "ยุวทูต YES",
ทุนสมทบ รุ่น 28/35 และสอบวัดระดับ TYES 2020

สอบวันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ สนามสอบต่างๆ ทั่วไทย
ประกาศสอบวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ที่ www.yesthailand.org

ข้อมูลที่ปรากฎ ไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดของผู้สมัครสอบ แต่เป็นข้อมูลเฉพาะที่สมัครออนไลน์กับสำนักงาน YES
กรณีสมัครผ่านสนามสอบสามารถตรวจสอบได้ตามสนามสอบที่ท่านลงชื่อสมัคร


สิ่งที่ใช้ในการสอบ / หลักฐานในการสอบ
     1. ปากกา, ดินสอ 2B, ยางลบ
     2. บัตรประจำตัวนักเรียน / บัตรประชาชน

หมายเหตุ;
* ผู้เข้าสอบทุกท่านจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน และเดินทางถึงศูนย์สอบอย่างช้าไม่เกิน 8.30 น. *
** ผู้สมัครสอบต้องเข้าสอบตามสนามสอบที่จัดให้เท่านั้น **
*** มีข้อสงสัยหรือไม่พบรายชื่อ กรุณาส่งอีเมล์มาที่ info@yesthailand.org หรือทาง LINE ID: @yesthailand โดยระบุชื่อ นามสกุลให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ***

...แผนที่สนามสอบ สำนักงาน YES.(0499)..ใน Google Map

พิมพ์เฉพาะชื่อหรือ เฉพาะบางส่วน เช่น เบญจวรรณ สโมสร ให้พิมพ์ "เบญจว" ไม่ต้องมีช่องว่างหรือคำนำหน้าแทนที่ "yes"

1
   รายชื่อผู้สมัครสอบเรียงตามอักษร ...
พิมพ์เฉพาะชื่อ...
รหัสสอบ
ชื่อ-นามสกุล
สนามสอบ
ชื่อสนามสอบ

Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd., Nuanchan,
Buengkum, Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 508 0088
E-mail: info@yesthailand.org