โครงการแลกเปลี่ยน YES / High School Exchange Program
สมัครสอบชิงทุน "พิเศษ YES"
   


รับสมัครสอบชิงทุนพิเศษ ประเทศอิตาลี (เต็มจำนวน 1 ทุน) เดินทางสิงหาคม 2565

รับสมัครตั้งต่บัดนี้ - วันที่ 22 มกราคม 2565

สมัครออนไลน์
 

 

 

Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd., Nuanchan,
Buengkum, Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 508 0088
E-mail: info@yesthailand.org