โครงการแลกเปลี่ยน YES / High School Exchange Program
Slide 0
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org

1385008