High School F1

ครงการศึกษาต่อ FULL FEE PAYING PROGRAM (Grade 9-12) ประเทศอเมริกา, แคนาดา, อังกฤษ, ไอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์ Going Beyond

โครงการศึกษาต่อ Full Fee Paying Program เป็นโครงการคุณภาพที่ทาง YES ภูมิใจนำเสนอ ซึ่งนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของเยาวชนที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศในระดับ Grade 9 – 12 โดยแต่ละโรงเรียนได้ผ่านการคัดสรรมาแล้วอย่างดี ค่าธรรมเนียมการศึกษาเริ่มต้นที่ 550,000 บาท ต่อ 1 ปีการศึกษา สามารถเลือกพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ หรือหอพัก เยาวชนจะอยู่ในความดูแลโดยผู้ประสานงานและครอบครัวอุปถัมภ์ด้วยความเมตตาตลอดระยะเวลาในโครงการ ซึ่งเยาวชนจะต้องประพฤติปฎิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของโครงการอย่างเคร่งครัด

highschool_nz-2017

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • สมัครสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน / ทราบผลสอบทันที
 • เลือกโรงเรียนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ / จัดทำเอกสารประกอบ Application
 • รอการตอบรับจากโรงเรียน / เตรียมเอกสารวีซ่าและทำวีซ่า
 • เดินทางเข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนที่เลือก

อีเมล์ขอระเบียบการและรายชื่อโรงเรียนได้ที่ info@yesthailand.org

ffp-002

คุณสมบัติผู้สมคร

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-5 ผลการเรียนเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป
 • อายุ 14 -18.5 ปีในวันเดินทาง
 • มีทักษะความรู้ความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง – ดี
 • มีความประพฤติดี ทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน…

 • รายละเอียดทุน YES
 • ประกาศรับสมัครภาคสมทบ
 • หลักเกณฑ์การเทียบชั้นเรียน
 • เข้าใจโครงการแลกเปลี่ยน
 • แบ่งปันความคิดโครงการแลกเปลี่ยน
 • ตัวอย่างข้อสอบ TYES
Fullfee_A4-2018

27total visits,1visits today