High School J1

High School J1

นักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา
รุ่น 33 ปีการศึกษา 2019/2020 ค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ 315,000 บาท

Read More

High School F1

High School F1

ศึกษาต่อต่างประเทศระดับมัธยม 3-6 (Grade 9-12)
USA CA NZ England Ireland ค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ 667,000 บาท

Read More

High School J1-VIP

High School J1-VIP

J-1 VIP (Grade 10-12)
เรียนที่ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ค่าใช้จ่าย 698,800 บาท

Read More

นักเรียนแลกเปลี่ยนทุนเต็มจำนวน รุ่น 27/34 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้…

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (YES) รับสมัครสอบชิงทุนเต็มจำนวน รุ่น 27 /34ประเทศสหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ แอฟริกาใต้ ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (2562-2563) จำนวน 3 ทุน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆและทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม (สมทบ) รุ่น 34 สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยผู้ปกครองจะต้องสมทบทุนตามประเทศที่เลือกเข้าร่วมโครงการสมัครบัดนี้ – 18 มิถุนายน 2562สอบทั่วไทย วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น.คุณสมบัติ กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไประเบียบการรับสมัคร สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TYES2019สอบเพื่อเข้าร่วมโครงการระยะสั้น (ตุลาคม)วิธีการสมัคร สมัครออนไลน์ ที่นี่…ดาว์นโหลดใบสมัคร 2910total visits,24visits today

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม รุ่น 26/33 (โควต้าพิเศษ) ประเทศออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ภาษาและศึกษาวัฒนธรรมระยะสั้น ณ ประเทศนิวซีแลนด์ หรือออสเตรลีย โดยเยาวชนสมทบทุนเพื่อเข้าร่วมโครงการเพียงบางส่วน ในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ นักเรียนจะพำนักอยู่กับครอบครัวเจ้าบ้านและเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นของแต่ละประเทศ ซึ่งนักเรียนจะมีโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ และฝึกทักษะทางภาษาเพื่อให้คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งนี้เยาวชนเองก็มีโอกาสในการเผยแผ่วัฒนธรรมไทย ซึ่งเยาวชนจะทำหน้าที่เสมือนยุวทูตจากประเทศไทย ทำหน้าที่เชื่อมสัมพันธไมตรีกับชาวต่างชาติ ทำให้ประเทศต่างๆได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น อนึ่งการที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการแม้จะเป็นเพียงระยะสั้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสในการฝึกฝนทักษะการใช้ภาษากับเจ้าของภาษา (Native speakers) ทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง-พูด การอ่าน-เขียน อีกทั้งยังฝึกให้เยาวชนรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองและสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้เยาวชนมีความรับผิดชอบ มีความอดทนในสถานการณ์ต่างๆ มีความมั่นใจในตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้อย่างเต็มที่อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล ลักษณะของโครงการ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะเวลา 6 – 12 สัปดาห์ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะเวลา 1 เทอม หรือ 1 ปีการศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะพักอาศัยกับโฮสเสตย์ และเรียนในโรงเรียนของท้องถิ่นนั้นๆ ผู้เข้าร่วมโครงการทุนสมทบ เยาวชนจะต้องสมทบค่าใช้จ่ายบางส่วนในการเข้าร่วมโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ […]

HIGHLIGHTS!

ศึกษาต่อ Full Fee Paying Program

เริ่มต้นที่ 550,000 บาท
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง และเยาวชนที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศในระดับ G 9-12 หรือผู้ที่จบโครงการแลกเปลี่ยนฯ และต้องการกลับไปศึกษาต่อให้จบช่วงชั้น

นักเรียนแลกเปลี่ยน J1-VIP

698,800 บาท
เป็นโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 1 ปีการศึกษา การันตีการตอบรับในรัฐแคลิฟอเนีย และแจ้งขอรับ Diploma ได้ กรณีเข้าเรียนในระดับชั้น G 12

เรียนภาษาในต่างประเทศ

เริ่มต้นที่ 8x,xxx บาท
สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศและวัย ได้ไปศึกษาต่อเพื่อฝึกทักษะด้านภาษา ณ ประเทศอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น
Slide-2019-03_07
Slide-2019-03_05
Slide-2019-03_06
Slide-2019-03_03

Learn and Discover High School Exchange Program in Thailand

International students from any country aged between 15 to 18.5, travel to Thailand to attend public school for a semester or an academic year while living with a volunteer Thai host family

YES Thailand

Youth Exchange Scholarship (YES) ดำเนินการมามากกว่า 30 ปี ทุนแลกเปลี่ยน, ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน, นักเรียนแลกเปลี่ยน, โครงการแลกเปลี่ยน, เรียนต่อต่างประเทศ, เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่ออังกฤษ ฯลฯ

2910total visits,24visits today